Explorerscouten känner till de olika åldersgrupperna och deras program i stora drag. Explorerscouten vet vilka evenemang kåren, FiSSc och FS ordnar för respektive åldersgrupp.

Valikko

Scoutprogrammet


Målsättning:

Explorerscouten känner till de olika åldersgrupperna och deras program i stora drag. Explorerscouten vet vilka evenemang kåren, FiSSc och FS ordnar för respektive åldersgrupp.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med de olika åldersgrupperna och deras program, t.ex. med hjälp av Ledarmappen eller nätsidor om scoutprogrammet. Explorerscouten bekantar sig också med det utbud av evenemang och annat stöd som FS, FiSSc och kåren erbjuder dem som förverkligar scoutprogrammet i olika åldersgrupper. Under den här aktiviteten får explorerscouten sådan information om de olika åldersgrupperna som hen behöver som smågruppsledare. Dessutom bekantar sig explorerscouten också med roverscoutprogrammet. Mera djupgående information erbjuds på kurserna som riktar sig till roverscouter och vuxna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga