Explorerscouten förstår vikten av att planera sin tidsanvändning både inom scoutingen och i livet i övrigt. Hen övar sig i att förbinda sig till ett uppdrag på så vis att den egna tiden räcker till. Explorerscouten kan använda olika redskap och metoder för att ha koll på sin tidsanvändning (t.ex. kalender, tidtabeller). Hen kan också prioritera rätt och bedöma tidsåtgången för olika saker som ska göras. Explorerscouten kan göra upp scheman och vid behov säga nej, det vill säga tacka nej till uppdrag i god tid om hen inser att det inte ryms flera uppdrag i kalendern.

Valikko

Tidsanvändning


Målsättning:

Explorerscouten förstår vikten av att planera sin tidsanvändning både inom scoutingen och i livet i övrigt. Hen övar sig i att förbinda sig till ett uppdrag på så vis att den egna tiden räcker till. Explorerscouten kan använda olika redskap och metoder för att ha koll på sin tidsanvändning (t.ex. kalender, tidtabeller). Hen kan också prioritera rätt och bedöma tidsåtgången för olika saker som ska göras. Explorerscouten kan göra upp scheman och vid behov säga nej, det vill säga tacka nej till uppdrag i god tid om hen inser att det inte ryms flera uppdrag i kalendern.

Beskrivning:

Explorerscouten blir medveten om vilka olika saker hen lägger ner tid på och till vilka olika uppgifter hen har förbundit sig. Explorerscouten övar sig att planera sin egen tid och sina aktiviteter samt att använda en kalender både inom scoutingen och i livet i övrigt. Explorerscouten funderar på vad hen borde lägga ner mera eller mindre tid på. Explorerscouten lär sig att göra upp tidtabeller och att ta i beaktande att allt inte alltid går som planerat. Explorerscouten lär sig också att bedöma vad den egna tiden räcker till för.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Var och en ritar en rektangel/cirkel på ett papper. Figuren delas upp i delar så att varje sak som man använder tid på i livet får en bit av figuren i motsvarande storlek som tidsanvändningen. Ju mer tid man använder på något, desto större är biten. Hur ser figuren ut? Tar någon sak mer tid än du skulle vilja? Får någon sak som du skulle vilja använda mer tid på för lite tid, till exempel sömn? Kan du själv påverka hur figuren ser ut?Explorerscouterna räknar ut och skriver ner på ett papper hur mycket tid de använder på scouting under en vecka. De ska också räkna med den tid som går åt till förberedelser och resor till och från scoutevenemangen. Explorerscouterna kan också titta i sin kalender och räkna hur många veckoslut under en vinter de använder till scouting (dag/helt veckoslut). Efter detta är det bra att fundera på om scoutingen fyller en lagom stor del av kalendern, eller kanske en alltför stor del? Om explorerscouterna känner att scoutingens andel är för stor funderar man tillsammans på vad det går att göra åt saken, t.ex. genom att planera effektivare, säga nej, fokusera på den egna åldersgruppen osv.Explorerscouten funderar på hur mycket tid hen är beredd att lägga ner på scouting. Explorerscouterna gör parvis en lista på sådana saker som 1) de är beredda att använda tid på, 2) de måste använda tid på och 3) som de försöker lägga ner så lite tid som möjligt på. Saker som kan finnas på listan är till exempel utfärder, kårmöten, planering, ledarmöten, explorerpatrullens egna möten, verksamhetsplanering, kurser, ledarvård, explorerevenemang ... Jämför de tre listorna med varandra. Vilka likheter och olikheter hittar ni? Är somliga saker sådana som det lönar sig att använda ordentligt med tid på när man gör dem, för att senare komma lättare undan? Kan någonting strykas helt? Behöver någonting få ta mer tid?

Explorerscouterna hittar själva på tidsanvändningstips (t. ex. listor på det man ska göra, anteckningsmaterial på nattduksbordet så att man kan skriva upp det man kommer att tänka på strax innan man somnar) och utbildaren sammanställer en tipslista.

Kursdeltagarna får ta del av en påhittad patrulledares detaljerade program och ansvarsuppgifter för en månad, både scout-, skol- och fritidsuppgifter: olika skolarbeten, möten och scoututfärd (inklusive att planera, skaffa fram material, rekrytera ledare osv.) Uppgifterna ordnas på to-do-listor (se tips 1) och sedan i en kalender. Meningen är att åskådliggöra vilka uppgifter en ledare har och att vissa av dem måste skötas i god tid, samt hur det lönar sig att planera in uppgifter som måste skötas på ett specifikt ställe (t.ex. gå igenom utfärdsmaterialet).

Explorerscouten övar sig i att behärska sin egen tidsanvändning. Fundera tillsammans på hurdana metoder och redskap ni brukar använda för att kontrollera er tidsanvändning (t.ex. papperskalender, elektroniska minneslistor, påminnelser i telefonen). Sedan får alla skriver ner allt som de måste sköta under nästa vecka, också små saker (t.ex. skoldagar, hobbyer, träffar med kompisar, läxor, provläsning, scoutuppgifter, städa rummet, vakta lillasystern). Ordna uppgifterna på to-do-listor med olika rubriker: hemma, i skolan, i kårlokalen, vid datorn, på hobbyplatsen, i butiken. Rita sedan på ett annat papper en kalender för veckan och placera in uppgifterna och programpunkterna. Avsikten är att skriva in både dag och tidpunkt (klockslag) för varje uppgift som ska skötas. Känns veckan nu tydligare på något sätt? Minskade stressen?

Betydelsen av att behärska tidsanvändning: Fundera tillsammans på varför det som ledare är viktigt att ha koll på tidsanvändningen. Sammanställ en lista över de aspekter som explorerscouterna lyfter fram. Dela ut listan till alla på kursen.Fördelar med att ha koll på sin tidsanvändning är till exempel att det:blir möjligt att syssla med kvalitativ och mångsidig verksamhetminskar stressenblir lättare att planera framtidenblir möjligt att planera sin verksamhet också på lång siktökar självförtroendet hos dig som ledareminskar mängden störande element under mötena eftersom verksamheten är planerad på förhand

Lägg till tips

Bifoga