Explorerscouten förstår vikten av att planera sin tidsanvändning både inom scoutingen och i livet i övrigt. Hen övar sig i att förbinda sig till ett uppdrag på så vis att den egna tiden räcker till. Explorerscouten kan använda olika redskap och metoder för att ha koll på sin tidsanvändning (t.ex. kalender, tidtabeller). Hen kan också prioritera rätt och bedöma tidsåtgången för olika saker som ska göras. Explorerscouten kan göra upp scheman och vid behov säga nej, det vill säga tacka nej till uppdrag i god tid om hen inser att det inte ryms flera uppdrag i kalendern.

Valikko

Tidsanvändning


Målsättning:

Explorerscouten förstår vikten av att planera sin tidsanvändning både inom scoutingen och i livet i övrigt. Hen övar sig i att förbinda sig till ett uppdrag på så vis att den egna tiden räcker till. Explorerscouten kan använda olika redskap och metoder för att ha koll på sin tidsanvändning (t.ex. kalender, tidtabeller). Hen kan också prioritera rätt och bedöma tidsåtgången för olika saker som ska göras. Explorerscouten kan göra upp scheman och vid behov säga nej, det vill säga tacka nej till uppdrag i god tid om hen inser att det inte ryms flera uppdrag i kalendern.

Beskrivning:

Explorerscouten blir medveten om vilka olika saker hen lägger ner tid på och till vilka olika uppgifter hen har förbundit sig. Explorerscouten övar sig att planera sin egen tid och sina aktiviteter samt att använda en kalender både inom scoutingen och i livet i övrigt. Explorerscouten funderar på vad hen borde lägga ner mera eller mindre tid på. Explorerscouten lär sig att göra upp tidtabeller och att ta i beaktande att allt inte alltid går som planerat. Explorerscouten lär sig också att bedöma vad den egna tiden räcker till för.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga