Explorerscouten har grundläggande utfärdskunskaper och kan lära ut dem åt yngre.

Valikko

Utfärdskunskaper


Målsättning:

Explorerscouten har grundläggande utfärdskunskaper och kan lära ut dem åt yngre.

Beskrivning:

Explorerscouten utvärderar sina utfärdskunskaper och repeterar det som behövs. Under gruppledarutbildningen går man igenom de kunskaper som behövs för att fungera som ledare på utfärder för yngre åldersgrupper. Utbildaren tar i förväg reda på deltagarnas förhandskunskaper så att aktiviteten kan hållas på rätt nivå. En del av gruppledarutbildningen kan gärna hållas ute i terrängen eftersom det då är lätt att öva och repetera utfärdskunskaper i samband med annat program.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skicka en enkät om utfärdskunskaper som förhandsuppgift åt deltagarna. Svaren beaktas när utbildarna planerar gruppledarutbildningen.Ordna en del av gruppledarutbildningen utomhus eller i en ganska primitiv scoutstuga så ingår utfärdskunskaperna som en naturlig del i utbildningen. Under den här hajkdelen kan man t.ex. övernatta i olika bivacker, laga mat på trangia eller över öppen eld, bygga olika konstruktioner (rinkaställning, sovsäckställning), orientera med kompasskurs mm. Avsikten är alltså inte att enbart öva utfärdskunskaper utan att samtidigt utföra andra utbildningsaktiviteter.Utfärdskunskaperna kan också övas under en hajk med den egna explorerpatrullen, på en UTE-kurs, eller på något annat sätt utanför gruppledarutbildningen.

Lägg till tips

Bifoga