Explorerscouten har grundläggande utfärdskunskaper och kan lära ut dem åt yngre.

Valikko

Utfärdskunskaper


Målsättning:

Explorerscouten har grundläggande utfärdskunskaper och kan lära ut dem åt yngre.

Beskrivning:

Explorerscouten utvärderar sina utfärdskunskaper och repeterar det som behövs. Under gruppledarutbildningen går man igenom de kunskaper som behövs för att fungera som ledare på utfärder för yngre åldersgrupper. Utbildaren tar i förväg reda på deltagarnas förhandskunskaper så att aktiviteten kan hållas på rätt nivå. En del av gruppledarutbildningen kan gärna hållas ute i terrängen eftersom det då är lätt att öva och repetera utfärdskunskaper i samband med annat program.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Retkeily Turvallisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.organisointitaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga