Explorerscouten vet att hen kommer att möta utmanande situationer i olika ledarskapsuppgifter, vet hur man hanterar dem och vågar ingripa. Explorerscouten klarar av att berätta för äldre ledare och andra explorerscouter om de utmaningar hen mött och får på så sätt stöd i sitt ledaruppdrag. Explorerscouten kan använda metoder för att förbättra gruppandan också i krävande situationer men vet också när det är dags att be en äldre ledare om hjälp, t.ex. för att kunna bemöta ett barn som behöver särskilt stöd. Explorerscouten känner till på vilka sätt barn i den åldersgrupp hen leder vanligen mobbar varandra. Explorerscouten har viljan att ingripa om det förekommer mobbning, och också några redskap för att kunna ingripa.

Valikko

Utmaningar i ledarskapet


Målsättning:

Explorerscouten vet att hen kommer att möta utmanande situationer i olika ledarskapsuppgifter, vet hur man hanterar dem och vågar ingripa. Explorerscouten klarar av att berätta för äldre ledare och andra explorerscouter om de utmaningar hen mött och får på så sätt stöd i sitt ledaruppdrag. Explorerscouten kan använda metoder för att förbättra gruppandan också i krävande situationer men vet också när det är dags att be en äldre ledare om hjälp, t.ex. för att kunna bemöta ett barn som behöver särskilt stöd. Explorerscouten känner till på vilka sätt barn i den åldersgrupp hen leder vanligen mobbar varandra. Explorerscouten har viljan att ingripa om det förekommer mobbning, och också några redskap för att kunna ingripa.

Beskrivning:

Explorerscouterna lär sig lägga märke till och förutsäga olika slags problem som kan uppstå i gruppen. Explorerscouterna diskuterar och reflekterar tillsammans och med utbildarna kring olika metoder och tillvägagångssätt som stärker gruppandan och hjälper gruppen att fungera bra. Explorerscouterna har möjlighet att ställa frågor om ledarskap i krävande situationer till erfarna ledare och andra explorerscouter. Explorerscouterna diskuterar hur det lönar sig att handla om det förekommer mobbning i gruppen, de får information om barn med specialbehov och om hur man bemöter dem i scoutvärlden samt lär sig i vilka situationer det är dags att be en äldre ledare om hjälp.Denna aktivitet lönar det sig att hålla i ett skede då explorerscouten redan har lite erfarenhet av ledarskap, t.ex. mellan eller efter gruppledarutbildningsträffarna, i mitten av ledarskapspraktiken, eller till och med först i slutet av den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1,5 t
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskussion om mobbning och hur man kan ingripa vid mobbning. Diskussionen leds av utbildaren och kan ske t.ex. runt brasan under lägerbålet eller på bastulaven. Utbildaren uppmanar explorerscouten att ingripa så fort någon retar någon annan, även om det verkar som en bagatell. Utbildaren poängterar att det är ledarens ansvar att både förebygga och att få slut på mobbning i gruppen. Påminn ändå explorerscouterna om att de alltid får och ska be en äldre ledare om hjälp (t.ex. akelan, kaptenen, lotsen, den åldersgruppsansvariga eller kårchefen) om det känns svårt att klara gruppen på egen hand. På internet finns mycket material om hur man kan ingripa vid mobbning.

Ledarskapsutmaningar: Inom scoutingen kan man stöta på flera problem med dem man ska leda. Ledaren kan ofta sakna auktoritet på grund av att hen och gruppmedlemmarna är i ungefär samma ålder och dessutom är kompisar med varandra. Det här kan ibland leda till problem. Här nedan följer några påhittade exempel på problem som kan uppstå. Exempelsituationerna går att diskutera eller gestalta. Diskutera hur det skulle vara bäst att handla i de olika situationerna, eller utgå från gestaltningarna och fundera vad som fungerade bra eller borde ha gjorts annorlunda.Exempelsituationer – hur handskas du som ledare med följande situationer?En patrullmedlem kommer sent till mötet. Hur agerar du?En patrullmedlem saknar den utrustning som ni kommit överens om att alla ska ha med sig. Vad gör du?Martin mobbar Oskar hela tiden. Oskar kommer och berättar det för dig. Vad ska du göra?Elin kan inte koncentrera sig och orkar inte lyssna. Hon drar med sig de andra barnen och det går vilt till under mötena. Hur får du patrullmötena att bli lugnare?Ni har gått igenom teorin bakom eldslagning i olika väderförhållanden och nu är det dags att öva det i praktiken. Vad är bästa tillvägagångssättet?Självständighetsdagen närmar sig.Kåren har lovat ordna en traditionell flagguppvaktning vid hjältegravarna och du har kommit överens med de andra ledarna att din patrull ordnar uppvaktningen. Hur ska du agera?En äldre ledare i kåren berättar för dig att han hittat mögel i tälten efter er patrulls senaste utfärd. Vad svarar du och vad ska du göra?En äventyrsscout har deltagit i bara ett möte under den senaste månaden. Vad ska du göra?En av vargungarna saknar viktig utrustning varje gång ni åker på utfärd. Vad ska du göra?Elin har härjat vilt på mötena under en längre tid. Hur tar du kontakt med hennes vårdnadshavare och hur berättar du för dem om saken?Rutiner, handlingsmönster som upprepas och tydliga direktiv skapar trygghet och gör gruppmötena smidiga och lättare att förutsäga. Det här hjälper alla barn, också dem som har t.ex. ADHD eller bristande språkkunskaper. Explorerscouterna gör en listor på saker som man kan göra likadant på nästan på varje möte och utfärd. Utbildaren sammanställer listorna.

Utbildaren bjuder in en person med erfarenhet av arbete med barn i behov av extra stöd.

Lägg till tips

Bifoga