Explorerscouten vet att hen kommer att möta utmanande situationer i olika ledarskapsuppgifter, vet hur man hanterar dem och vågar ingripa. Explorerscouten klarar av att berätta för äldre ledare och andra explorerscouter om de utmaningar hen mött och får på så sätt stöd i sitt ledaruppdrag. Explorerscouten kan använda metoder för att förbättra gruppandan också i krävande situationer men vet också när det är dags att be en äldre ledare om hjälp, t.ex. för att kunna bemöta ett barn som behöver särskilt stöd. Explorerscouten känner till på vilka sätt barn i den åldersgrupp hen leder vanligen mobbar varandra. Explorerscouten har viljan att ingripa om det förekommer mobbning, och också några redskap för att kunna ingripa.

Valikko

Utmaningar i ledarskapet


Målsättning:

Explorerscouten vet att hen kommer att möta utmanande situationer i olika ledarskapsuppgifter, vet hur man hanterar dem och vågar ingripa. Explorerscouten klarar av att berätta för äldre ledare och andra explorerscouter om de utmaningar hen mött och får på så sätt stöd i sitt ledaruppdrag. Explorerscouten kan använda metoder för att förbättra gruppandan också i krävande situationer men vet också när det är dags att be en äldre ledare om hjälp, t.ex. för att kunna bemöta ett barn som behöver särskilt stöd. Explorerscouten känner till på vilka sätt barn i den åldersgrupp hen leder vanligen mobbar varandra. Explorerscouten har viljan att ingripa om det förekommer mobbning, och också några redskap för att kunna ingripa.

Beskrivning:

Explorerscouterna lär sig lägga märke till och förutsäga olika slags problem som kan uppstå i gruppen. Explorerscouterna diskuterar och reflekterar tillsammans och med utbildarna kring olika metoder och tillvägagångssätt som stärker gruppandan och hjälper gruppen att fungera bra. Explorerscouterna har möjlighet att ställa frågor om ledarskap i krävande situationer till erfarna ledare och andra explorerscouter. Explorerscouterna diskuterar hur det lönar sig att handla om det förekommer mobbning i gruppen, de får information om barn med specialbehov och om hur man bemöter dem i scoutvärlden samt lär sig i vilka situationer det är dags att be en äldre ledare om hjälp.Denna aktivitet lönar det sig att hålla i ett skede då explorerscouten redan har lite erfarenhet av ledarskap, t.ex. mellan eller efter gruppledarutbildningsträffarna, i mitten av ledarskapspraktiken, eller till och med först i slutet av den.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Ryhmähenki Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga