Explorerscouten lär sig att planera en mångsidig verksamhetsperiod utgående från målgruppens program. Explorerscouten förstår varför man gör upp verksamhetsplaner och vilka faktorer man då ska ta i beaktande. Explorerscouten kan engagera sin grupp i verksamhetsplaneringen samt lär sig att dra nytta av verksamhetsplanering i sin egen verksamhet och för att förverkliga scoutprogrammet.

Valikko

Verksamhetsplanering


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att planera en mångsidig verksamhetsperiod utgående från målgruppens program. Explorerscouten förstår varför man gör upp verksamhetsplaner och vilka faktorer man då ska ta i beaktande. Explorerscouten kan engagera sin grupp i verksamhetsplaneringen samt lär sig att dra nytta av verksamhetsplanering i sin egen verksamhet och för att förverkliga scoutprogrammet.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig i detalj med programmet för den åldersgrupp hen leder. Med hjälp av sin handledare under ledarskapspraktiken gör explorerscouten upp en verksamhetsplan för ett halvt år för den grupp hen leder. I verksamhetsplanen ska åldersgruppens program och olika evenemang beaktas. Explorerscouten funderar tillsammans med en äldre ledare på varför det är bra att göra en verksamhetsplan och får praktiska råd för att klara av att göra upp en bra plan.Före denna aktivitet ska man ha klarat av aktiviteterna Scoutmetoden och scoutidealen och Scoutprogrammet.Bäst fungerar den här aktiviteten om man på riktigt gör upp en verksamhetsplan för explorerscoutens grupp när den ska inleda en ny termin. Om aktiviteten sker under en gruppledarutbildningshelg kan man i stället gå igenom allmänna principer för hur man gör verksamhetsplaner och varför sådana är viktiga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga