Explorerscouten lär sig att planera en mångsidig verksamhetsperiod utgående från målgruppens program. Explorerscouten förstår varför man gör upp verksamhetsplaner och vilka faktorer man då ska ta i beaktande. Explorerscouten kan engagera sin grupp i verksamhetsplaneringen samt lär sig att dra nytta av verksamhetsplanering i sin egen verksamhet och för att förverkliga scoutprogrammet.

Valikko

Verksamhetsplanering


Målsättning:

Explorerscouten lär sig att planera en mångsidig verksamhetsperiod utgående från målgruppens program. Explorerscouten förstår varför man gör upp verksamhetsplaner och vilka faktorer man då ska ta i beaktande. Explorerscouten kan engagera sin grupp i verksamhetsplaneringen samt lär sig att dra nytta av verksamhetsplanering i sin egen verksamhet och för att förverkliga scoutprogrammet.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig i detalj med programmet för den åldersgrupp hen leder. Med hjälp av sin handledare under ledarskapspraktiken gör explorerscouten upp en verksamhetsplan för ett halvt år för den grupp hen leder. I verksamhetsplanen ska åldersgruppens program och olika evenemang beaktas. Explorerscouten funderar tillsammans med en äldre ledare på varför det är bra att göra en verksamhetsplan och får praktiska råd för att klara av att göra upp en bra plan.Före denna aktivitet ska man ha klarat av aktiviteterna Scoutmetoden och scoutidealen och Scoutprogrammet.Bäst fungerar den här aktiviteten om man på riktigt gör upp en verksamhetsplan för explorerscoutens grupp när den ska inleda en ny termin. Om aktiviteten sker under en gruppledarutbildningshelg kan man i stället gå igenom allmänna principer för hur man gör verksamhetsplaner och varför sådana är viktiga.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Obligatorisk
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Organisointitaidot Partiokulttuuri Yhdistystoiminta
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 2 t
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen Yhteisöön kuuluminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Lotsen ordnar utbildningen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Gruppledarutbildningen

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Staben delar ut ut olika gruppers verksamhetsplaner till kursdeltagarna. Explorerscouterna går igenom dem och funderar på vad som ser bra ut och vad som skulle kunna utvecklas. Målet med genomgången är att ta reda på vad det lönar sig att beakta då man skriver en verksamhetsplan (till exempel att orientering blir mycket svårare om det finns en meter snö och att det är svårt att öva räddning från en vak i svag is i augusti).

Explorerscouterna gör en halvårsplan för gruppen de leder. Planen grundar sig på den egna åldersgruppens program. En äldre ledare hjälper till där det behövs. Inledningsvis prickar man in skolornas lov, helgdagar, tema-dagar samt gemensamma scoutevenemang i kalendern. Vissa av dessa kräver förberedelser under veckomöten, annars väljer man en aktivitet eller annat program som ska utföras under varje möte. Det lönar sig också att fundera på hur gruppens åsikter kan tas i beaktande i verksamhetsplaneringen.MaterialSe till att explorerscouterna har tillgång till material om scoutprogrammet (Scoutprogrammet-häftet, internetuppkoppling). Verksamhetsplanerna kan antecknas antingen på stora papper som går att hänga upp så att alla kan ta del av dem, eller på mindre papper som sedan kan kopieras och delas ut åt alla deltagare. Ytterligare kan det vara bra att ha tillgång till Vargungens spår, äventyrsscouternas och spejarscouternas aktivitetskort och böcker, Ryggsäcken och webbsidor där explorerscouterna kan hitta tips på hur olika program kan utföras i praktiken.

Lägg till tips

Bifoga