Explorerscouten respekterar mångfald, mänskliga rättigheter och människovärde. Hen bekantar sig med olika sorts människor och deras uppgifter och upplevelser. Explorerscouten vågar ställa frågor om sådana saker hen inte känner till. Hen vågar ställa frågor också till en sådan person som råkat ut för saker man inte alltid talar om.

Valikko

Levande bibliotek


Målsättning:

Explorerscouten respekterar mångfald, mänskliga rättigheter och människovärde. Hen bekantar sig med olika sorts människor och deras uppgifter och upplevelser. Explorerscouten vågar ställa frågor om sådana saker hen inte känner till. Hen vågar ställa frågor också till en sådan person som råkat ut för saker man inte alltid talar om.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med olika sorts människor och människor som lever under olika förhållanden. Ett levande bibliotek fungerar som ett vanligt bibliotek, förutom att låntagaren istället för att låna böcker lånar riktiga människor att diskutera med. Böckerna i ett levande bibliotek representerar olika minoriteter och andra grupper som upplever diskriminering, fördomar, stereotypier och rasism.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Moninaisuus Rohkeus Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Teemat Kiusaaminen
Ledarens uppgift: Patrulledaren funderar tillsammans med patrullen på hurudana människor de skulle vilja möta och vad de skulle vilja veta. Hen funderar också ut färdiga frågor att ställa om explorerscouterna inte hittar på frågor att ställa den levande boken. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren och patrullen att hitta personer som skulle passa som levande böcker.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Ett levande bibliotek i kårlokalen. Vi funderar på vem vi vill träffa och få veta mera om. Vad vill jag veta mera om? Lotsen och patrulledaren samlar ihop en grupp på sex till åtta personer enligt patrullens önskemål. Var och en har under kvällens lopp tid (ca 10-15 min i gången) att diskutera med minst tre personer.

Besök på ett levande bibliotek. Ett levande bibliotek kräver mycket organisering och det lönar sig att förverkliga till exempel på ett regionalt explorerscoutevenemang eller på något annat explorerscoutevenemang där det deltar explorerscouter från flera olika kårer. Om vi tycker det känns för utmanande att grunda ett eget levande bibliotek, kan vi besöka ett levande bibliotek som någon annan ordnar.

Lägg till tips

Bifoga