Explorerscouten förstår att närstående människor är viktiga och att också oväntade förändringar är en del av livet. Explorerscouten gör upp egna handlingsmodeller som hen kan använda då en verklig situation uppstår.

Valikko

Människor nära mig


Målsättning:

Explorerscouten förstår att närstående människor är viktiga och att också oväntade förändringar är en del av livet. Explorerscouten gör upp egna handlingsmodeller som hen kan använda då en verklig situation uppstår.

Beskrivning:

Explorerscouten funderar för sig själv över närstående människor och deras betydelse i explorerscoutens eget liv. Hen funderar också på livet utan dessa personer och prövar olika handlingsmodeller som hen kan ta hjälp av då en oväntad, verklig situation uppstår.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Terveys ja turvallisuus
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att leda diskussionen och vid behov ta exempel ur sitt eget liv. Lotsen kan vid behov bjuda in en expert, t.ex. en präst eller socialarbetare, till mötet.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga