Explorerscouten vet att man som myndig får många rättigheter men också skyldigheter. Hen vet att följande åldersgrupp är roverscouter.

Valikko

Nästan vuxen


Målsättning:

Explorerscouten vet att man som myndig får många rättigheter men också skyldigheter. Hen vet att följande åldersgrupp är roverscouter.

Beskrivning:

Denna aktivitet är avsedd för sista årets explorerscouter. Explorerscouten bekantar sig med det ansvar och de friheter som följer med att man blir myndig och vuxen och med den följande åldersgruppen inom scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att ta reda på vilka förändringar som kommer in i explorerscoutens liv då hen blir myndig. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta information och att ordna aktiviteten. Lotsen bjuder in roverscouter eller vuxna enligt behov eller ordnar ett tillfälle där explorerscouterna kan ställa frågor till roverscouter och vuxna om sådant de funderar över.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Till roverscout. Under det sista explorerscoutåret bekantar vi oss med roverscoutprogrammet och det första projektet. Roverscoutlotsen eller en roverscout kan komma och berätta för oss om kårens roverscoutverksamhet och vår explorerscoutpatrull kan göra en roverscoutaktivitet som passar oss. Roverscoutgruppen kan berätta om ett projekt de genomfört som inspiration för vår grupps kommande projekt. Också en utfärd eller kväll tillsammans med roverscouterna kan fungera som förevisning. Om det inte finns en roverscoutgrupp i vår egen kår ber vi om hjälp av roverscouter i en annan kår.

Jag bekantar mig med militärtjänstgöringen. Sista årets explorerscouter bekantar sig med värnplikten och de olika alternativ som finns för att genomföra den. Lotsen kan inleda kvällen. Den bästa personen att berätta om armén är en roverscout som nyligen avtjänat sin värnplikt och kan berätta för oss om armén och svara på våra frågor.

Vågskålsjämförelse. Vi gör en lista med för och nackdelar med att vara myndig. Därefter intervjuar vi en eller flera vuxna och ber om deras åsikter gällande samma saker. Det lönar sig att göra aktiviteten under ett läger eller en utfärd då det är flera vuxna på plats än lotsen.

Rättigheter och skyldigheter. Vi gör varsin lista över de rättigheter och skyldigheter vi vet att en 18-åring har. Vi jämför listorna sinsemellan. Om vi är av olika åsikt kollar vi Finlex för rätt svar. Vi ber också kårens roverscouter och äldre ledare att kommentera vår lista.

Lägg till tips

Bifoga