Explorerscouten vet att man som myndig får många rättigheter men också skyldigheter. Hen vet att följande åldersgrupp är roverscouter.

Valikko

Nästan vuxen


Målsättning:

Explorerscouten vet att man som myndig får många rättigheter men också skyldigheter. Hen vet att följande åldersgrupp är roverscouter.

Beskrivning:

Denna aktivitet är avsedd för sista årets explorerscouter. Explorerscouten bekantar sig med det ansvar och de friheter som följer med att man blir myndig och vuxen och med den följande åldersgruppen inom scoutingen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Partiokulttuuri
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att ta reda på vilka förändringar som kommer in i explorerscoutens liv då hen blir myndig. Lotsens uppgift är att hjälpa patrulledaren att hitta information och att ordna aktiviteten. Lotsen bjuder in roverscouter eller vuxna enligt behov eller ordnar ett tillfälle där explorerscouterna kan ställa frågor till roverscouter och vuxna om sådant de funderar över.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga