Explorerscouten får stöd i sina funderingar kring sex och rusmedel. Hen får också saklig information och en vuxen synvinkel på de frågor hen grubblar över. Explorerscouten vet vad hen tycker och förstår att hen har rätt till sina åsikter.

Valikko

Sex, droger och rock’n roll


Målsättning:

Explorerscouten får stöd i sina funderingar kring sex och rusmedel. Hen får också saklig information och en vuxen synvinkel på de frågor hen grubblar över. Explorerscouten vet vad hen tycker och förstår att hen har rätt till sina åsikter.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen funderar på svåra frågor kring sex och rusmedel via olika exempel och berättelser. Diskussionen förs på en allmän nivå och var och en får delta i den mån som känns bra. Lotsen styr diskussionen och ger information i ämnet. Alla diskussioner som förs i denna aktivitet är konfidentiella.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att leda och styra diskussionen. Hen skall ge utrymme för explorerscouternas egna tankar och skapa en trygg diskussionsmiljö. Lotsen påminner explorerscouterna om att diskussionerna är konfidentiella. Vid behov kan lotsen vara i kontakt med explorerscouternas vårdnadshavare redan innan aktiviteten görs. En del vårdnadshavare förhåller sig skeptiskt till aktiviteter om sex och rusmedel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi testar på olika scoutfärdigheter med ett par fylleglasögon på. Vi försöker till exempel sätta upp ett vindskydd eller tält med fylleglasögon på. Vi kommer ihåg säkerheten och de som inte har fylleglasögon på sig ser till att ingen av de andra kan skada sig. En del A-kliniker har fylleglasögon och de går också att hyra på webben.

Vi undersöker tillsammans en alkoholräknare vi hittar på internet. Vi matar in genomsnittliga uppgifter på en explorerscout och prövar skriva in olika alkoholmängder och -styrkor i mätaren, och ändrar på under hur lång tid alkoholen druckits. Vi jämför de olika resultaten räknaren ger och diskuterar om vilka tankar det väcker.

Vi gör ett eget Vad om?-spel. Lotsen skriver ut färdiga frågor och svar som explorerscouterna ska kombinera. Tillsammans diskuterar vi hur vi hittade rätt kombination. Eftersom tjänster för ungdomar ordnas på olika sätt i varje kommun, lönar det sig för lotsen att be om hjälp av t.ex. ungdomspolikliniken eller preventivrådgivningen. Exempelfrågor: Var får jag hjälp om jag misstänker att jag fått en könssjukdom? Kan könssjukdomar smitta också om de är symtomfria? Var kan jag skaffa kondomer eller p-piller? Hur skaffar jag dem, finns det en åldersgräns och måste jag berätta för mina föräldrar? Vilka andra preventivmedel finns det? Vad är säkra dagar och fungerar de? Var får man dagen efter-piller eller akut p-piller? Hur fungerar de och måste man ha ett recept? Vad ska jag göra om jag tror jag är gravid? Vad ska jag göra om jag misstänker att jag blivit våldtagen? Vad är papa-prov och varför tas provet? Fler frågor och svar hittar vi på Befolkningsförbundets (Väestöliitto) och Mannerheims Barnskyddsförbunds webbsidor. På Hivpoints webbsidor finns olika tester riktade till ungdomar och dessutom kan man beställa ett förmånligt materialpaket till kåren eller kårområdet.

Vi går igenom frågor om förhållanden och sex. Var och en av oss får skriva en fråga om sex, kroppen eller om att sällskapa på en lapp. Lapparna lägger vi i en skål och sedan går vi igenom dem i tur och ordning tillsammans med lotsen eller någon annan vuxen. Vi söker egna lösningar som svar på frågorna och diskuterar dessa. Den vuxnas uppgift är att leda diskussionen och ställa frågor som för diskussionen framåt, inte att undervisa. På Hivpoints webbsidor finns olika tester riktade till ungdomar och dessutom kan man beställa ett förmånligt materialpaket till kåren eller kårområdet.

Lägg till tips

Bifoga