Explorerscouten får stöd i sina funderingar kring sex och rusmedel. Hen får också saklig information och en vuxen synvinkel på de frågor hen grubblar över. Explorerscouten vet vad hen tycker och förstår att hen har rätt till sina åsikter.

Valikko

Sex, droger och rock’n roll


Målsättning:

Explorerscouten får stöd i sina funderingar kring sex och rusmedel. Hen får också saklig information och en vuxen synvinkel på de frågor hen grubblar över. Explorerscouten vet vad hen tycker och förstår att hen har rätt till sina åsikter.

Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen funderar på svåra frågor kring sex och rusmedel via olika exempel och berättelser. Diskussionen förs på en allmän nivå och var och en får delta i den mån som känns bra. Lotsen styr diskussionen och ger information i ämnet. Alla diskussioner som förs i denna aktivitet är konfidentiella.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: - Lotsens uppgift är att leda och styra diskussionen. Hen skall ge utrymme för explorerscouternas egna tankar och skapa en trygg diskussionsmiljö. Lotsen påminner explorerscouterna om att diskussionerna är konfidentiella. Vid behov kan lotsen vara i kontakt med explorerscouternas vårdnadshavare redan innan aktiviteten görs. En del vårdnadshavare förhåller sig skeptiskt till aktiviteter om sex och rusmedel.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga