Explorerscouten är inte rädd för förändring, utan upplever förändringar som positiva saker som för framåt i livet. Explorerscouten känner sig redo för förändringar och är självsäker.

Valikko

Förändringens vindar


Målsättning:

Explorerscouten är inte rädd för förändring, utan upplever förändringar som positiva saker som för framåt i livet. Explorerscouten känner sig redo för förändringar och är självsäker.

Beskrivning:

Explorerscouten står inför många förändringar i livet som att gå ut grundskolan, inleda gymnasie- eller yrkesstudier, planera fortsatta studier, välja yrke, bli myndig, flytta hemifrån och kanske flytta till en annan ort. Explorerscouten förbereder sig mentalt för dessa förändringar och lär sig se de goda och dåliga sidorna med förändringar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen hjälper patrulledaren med planeringen av aktiviteten och med de praktiska arrangemangen. Lotsen diskuterar med explorerscouterna om framtiden och de förändringar de kommer att stå inför under de närmaste åren. Lotsen stöder och uppmuntrar explorerscouterna att möta förändringarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Brev till en roverscoutpatrull. Varje explorerscout i patrullen skriver ett anonymt brev där hen kan fråga vad som helst hen undrar om framtiden. Hur tvättar man byke, var skaffar man sin första bostad, hur vet man att man fått studieplats, var hittar man en flick- eller pojkvän? Breven delas ut i roverscoutpatrullen för att besvaras. Vi läser upp svaren som avslutning på ett möte eller vid lägerelden.

Framtida motgångar och rädslor. Patrullen behöver spelet Labyrinth och de nya verksamhetskortens innehåll. Patrulledaren eller lotsen fungerar som spelledare som förklarar vilka motgångar en spelare möter vid varje “skatt”. Lotsen hjälper spelaren och resten av patrullen med hur man kan möta motgången. Spelets regler för hur man får röra sig fungerar annars normalt, men utan någon lösning på föregående motgång får man inte gå vidare och leta efter nästa skatt. Efter spelet kan vi fundera på vilka av motgångarna och rädslorna som är riktiga och oövervinnerliga.

Jag gör en “karta” åt mig själv för de närmaste fem eller tio åren. På ett papper ritar jag en stig och längs stigen skriver jag etapper som jag tror jag kommer att möta på vägen. Jag funderar över hur de kommer att ändra mitt liv och vad jag borde göra för att nå de olika etapperna. Jag funderar samtidigt på hur andra människor kan påverka min stig och talar med patrullen eller lotsen om vilka hinder som kan dyka upp och hur jag kommer över dem.

I patrullen delar vi med oss av våra erfarenheter av de svåraste förändringarna i våra liv hittills. Vad hjälpte oss att anpassa oss till förändringen? Vilka goda och dåliga sidor fanns det med förändringen? Jag kan rita en bild på en jobbig förändring eller en karta över det förflutna.

Lägg till tips

Bifoga