Explorerscouten är inte rädd för förändring, utan upplever förändringar som positiva saker som för framåt i livet. Explorerscouten känner sig redo för förändringar och är självsäker.

Valikko

Förändringens vindar


Målsättning:

Explorerscouten är inte rädd för förändring, utan upplever förändringar som positiva saker som för framåt i livet. Explorerscouten känner sig redo för förändringar och är självsäker.

Beskrivning:

Explorerscouten står inför många förändringar i livet som att gå ut grundskolan, inleda gymnasie- eller yrkesstudier, planera fortsatta studier, välja yrke, bli myndig, flytta hemifrån och kanske flytta till en annan ort. Explorerscouten förbereder sig mentalt för dessa förändringar och lär sig se de goda och dåliga sidorna med förändringar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus
Färdighetsområden Arjen taidot Itsestä huolehtiminen Rohkeus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och genomföra aktiviteten. Lotsen hjälper patrulledaren med planeringen av aktiviteten och med de praktiska arrangemangen. Lotsen diskuterar med explorerscouterna om framtiden och de förändringar de kommer att stå inför under de närmaste åren. Lotsen stöder och uppmuntrar explorerscouterna att möta förändringarna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga