Explorerscouten känner sig själv bättre som människa. Hen är medveten om hurudan person hen är och hur det påverkar hur bra hen kommer överens med andra människor. Explorerscouten kan ändra sitt beteende enligt vad situationen kräver.

Valikko

Jag i sociala sammanhang


Målsättning:

Explorerscouten känner sig själv bättre som människa. Hen är medveten om hurudan person hen är och hur det påverkar hur bra hen kommer överens med andra människor. Explorerscouten kan ändra sitt beteende enligt vad situationen kräver.

Beskrivning:

Explorerscouten iakttar sig själv som medlem i gruppen. Hen funderar över sin egen personlighet och hur den enligt hen själv påverkar sitt beteende i sociala sammanhang. Explorerscouten ändrar sitt eget beteende vid behov och utvärderar förändringens effekt på det sociala umgänget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och förverkliga aktiviteten. Lotsen hjälper till under övningarna och går igenom erfarenheterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi ger feedback åt varandra. Var och en av oss förbereder sig på att ge positiv feedback om en sak och utvecklande och konstruktiv feedback om en annan sak, till var och en av de andra patrullmedlemmarna. På detta sätt får vi samtidigt övning i att ge och ta emot feedback. Då en av oss ger feedback till en annan får den som tar emot feedbacken inte kommentera eller svara på feedbacken. Hen bara tackar för den. Då alla fått feedback går vi tillsammans igenom hur det kändes att ge feedback och att ta emot feedback. Var det svårt att ge utvecklande feedback? Var det svårt att ta emot utvecklande feedback av andra? Fick jag positiv feedback som överraskade mig?

Jag ändrar mitt eget beteende mot det bättre på någon eller några punkter i minst en vecka. Jag hjälper till exempel till mera hemma än jag brukar, är extra aktiv och markerar på lektionerna i skolan, försöker bli bekant med en person jag inte tidigare gillat eller är extra artig och hjälpsam gentemot främmande människor. Jag noterar hur mitt förändrade beteende påverkar andra människor. Jag kan också be scoutkamrater som går i samma skola iaktta mitt beteende och ge mig feedback. Jag rapporterar om resultatet för min patrull.

Vi gör en rollanalys i patrullen. Var och en skriver på en lapp i vilka roller hen ser patrullens övriga medlemmar. Rollerna kan vara till exempel chef, en som följer med vid sidan om, personen med humor, stödjare, mobbare, personen med föräldraegenskaper, “gängets lim”. Lapparna läggs i en korg och lyfts sedan en i gången. Rollen och namnet på lappen läses upp och ges till den person som rollen beskriver. Till slut diskuterar vi vilka alla roller som finns i gruppen, varför det är bra att ha olika roller i gruppen och hur det känns för oss att få respons av medlemmarna i vår egen grupp. Lotsen hjälper till under diskussionen. Vi kan också göra aktiviteten så att vi gissar vem rollen på lappen skulle kunna höra till. Samtidigt diskuterar vi hur vi kom fram till att just den här rollen skulle passa för den personen.

Lägg till tips

Bifoga