Explorerscouten känner sig själv bättre som människa. Hen är medveten om hurudan person hen är och hur det påverkar hur bra hen kommer överens med andra människor. Explorerscouten kan ändra sitt beteende enligt vad situationen kräver.

Valikko

Jag i sociala sammanhang


Målsättning:

Explorerscouten känner sig själv bättre som människa. Hen är medveten om hurudan person hen är och hur det påverkar hur bra hen kommer överens med andra människor. Explorerscouten kan ändra sitt beteende enligt vad situationen kräver.

Beskrivning:

Explorerscouten iakttar sig själv som medlem i gruppen. Hen funderar över sin egen personlighet och hur den enligt hen själv påverkar sitt beteende i sociala sammanhang. Explorerscouten ändrar sitt eget beteende vid behov och utvärderar förändringens effekt på det sociala umgänget.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Ryhmässä toimiminen
Teemat Kiusaaminen Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och förverkliga aktiviteten. Lotsen hjälper till under övningarna och går igenom erfarenheterna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga