Explorerscouten lär sig tålamod och metodisk planering. Hen kan spjälka upp sitt mål i mindre bitar och bedöma hur hen framskrider. Explorerscouten upplever känslan av att lyckas och av belöning då hen slutligen når målet och får på så sätt mer motivation för kommande långa projekt.

Valikko

Jag utvecklas


Målsättning:

Explorerscouten lär sig tålamod och metodisk planering. Hen kan spjälka upp sitt mål i mindre bitar och bedöma hur hen framskrider. Explorerscouten upplever känslan av att lyckas och av belöning då hen slutligen når målet och får på så sätt mer motivation för kommande långa projekt.

Beskrivning:

Explorerscouten väljer ett långsiktigt mål som hen vill nå och gör en realistisk plan för att nå målet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder patrullen till att välja en lämplig målsättning, som förverkligas antingen som patrull eller individuellt. Patrulledaren stöttar patrullmedlemmarna med jämna mellanrum mot målet. Lotsens uppgift är att försäkra sig om att explorerscouterna väljer ett för sig lämpligt stort och realistiskt utvecklingsmål. Lotsen hjälper explorerscouterna att dela den slutliga målsättningen i mindre delmålsättningar och sporrar explorerscouterna på vägen mot målsättningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga