Explorerscouten lär sig tålamod och metodisk planering. Hen kan spjälka upp sitt mål i mindre bitar och bedöma hur hen framskrider. Explorerscouten upplever känslan av att lyckas och av belöning då hen slutligen når målet och får på så sätt mer motivation för kommande långa projekt.

Valikko

Jag utvecklas


Målsättning:

Explorerscouten lär sig tålamod och metodisk planering. Hen kan spjälka upp sitt mål i mindre bitar och bedöma hur hen framskrider. Explorerscouten upplever känslan av att lyckas och av belöning då hen slutligen når målet och får på så sätt mer motivation för kommande långa projekt.

Beskrivning:

Explorerscouten väljer ett långsiktigt mål som hen vill nå och gör en realistisk plan för att nå målet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På sjön På besök
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.visiointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Patrulledaren leder patrullen till att välja en lämplig målsättning, som förverkligas antingen som patrull eller individuellt. Patrulledaren stöttar patrullmedlemmarna med jämna mellanrum mot målet. Lotsens uppgift är att försäkra sig om att explorerscouterna väljer ett för sig lämpligt stort och realistiskt utvecklingsmål. Lotsen hjälper explorerscouterna att dela den slutliga målsättningen i mindre delmålsättningar och sporrar explorerscouterna på vägen mot målsättningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi deltar i FM i scoutfärdigheter och tränar inför det i ett halvt år. Vi kan träna för tävlingen t.ex. genom att be gamla erfarna tävlare komma till vårt möte och berätta om sina bästa tips eller genom att göra gamla tävlingsuppgifter. Gamla tävlingsuppgifter hittar vi till exempel genom att googla. Då tävlingens uppgiftsförteckning publicerats bekantar vi oss närmare med de ämnen som nämns i uppgiftsförteckningen.

Vår patrull skaffar finansiering till något projekt (t.ex. ett läger utomlands) enbart genom penninginsamling. Vi förverkligar flera insamlingsprojekt för att nå vår målsumma. Tips på insamlingsprojekt kan vi be om av de äldre ledarna i kåren eller av förbundets anställda. Vi gör upp en tidtabell med delmål för vår insamling, och en noggrann ansvarsfördelning (t.ex. vem som ansvarar för vilket insamlingsprojekt).

Jag höjer mitt vitsord två steg i ett skolämne under ett läsår. Jag gör en noggrann studieplan åt mig själv och lägger upp mindre delmål. Jag kommer överens med mig själv eller mina föräldrar om en liten belöning när jag nått mitt mål.

Jag höjer min kondition inför en vandring genom att träna regelbundet i ett halvt år. Jag gör en noggrannare skriftlig plan åt mig och gör upp mindre delmål. Jag kommer överens med min lots om hur delmålen kontrolleras och vad jag gör om delmålen inte uppfylls.

Vi förbereder oss för ett “maraton”. Vi väljer till exempel ett midnattslopp, ett färghinderlopp, ett triathlon eller något annat idrottsevenemang som passar oss. Vi gör upp en plan för hur vi når vårt mål och tränar på egen hand och tillsammans.

Vi tränar orientering regelbundet med vår grupp i ungefär ett halvt år, till exempel genom att delta i motionsorienteringar eller orienteringsföreningens orienteringsskola. Därefter deltar vi i en orienteringstävling.

Lägg till tips

Bifoga