Explorerscoutens framtidsplaner klarnar och hen får en bättre uppfattning om vart hen är på väg.

Valikko

Vad ska jag bli när jag blir stor?


Målsättning:

Explorerscoutens framtidsplaner klarnar och hen får en bättre uppfattning om vart hen är på väg.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med tre till fem olika yrken. Explorerscouten begrundar sina framtidsplaner och funderar på vilket yrke hen skulle vilja ha. Explorerscouten tar reda på vilken utbildning som krävs för yrket och var den utbildningen ges.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Arjen taidot Itsensä johtamisen taidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och förverkliga aktiviteten tillsammans med lotsen. Lotsen hjälper patrulledaren med planeringen av aktiviteten och med de praktiska arrangemangen. Lotsen bjuder in representanter för de olika önskade yrkesgrupperna till mötet eller träffen. Lotsen hjälper explorerscouterna att fundera över sin framtid och sina karriärsval.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi bekantar oss med olika karriärsstigar. Vi frågar av bekanta vuxna (t.ex. våra egna föräldrar eller vuxna i kåren som är ute i arbetslivet) hurdana karriärsstigar de haft och ritar sedan en karriärsstigskarta.

Vi gör AVO-yrkesvalstestet som vi hittar på webben.

Vi bjuder in representanter för alla yrkesgrupper som intresserar oss till vårt möte och intervjuar dem. Vi kan också besöka en arbetsplats och intervjua en person där. Då kan vi också bekanta oss med arbetsmiljön hen jobbar i.

Vi bekantar oss med olika yrkesgruppers arbetsplatser. Lämpliga arbetsplatser kan vi hitta bland patrullmedlemmarnas föräldrar, äldre ledare eller andra bekanta.

Lägg till tips

Bifoga