Explorerscouten vet vilka faktorer som påverkar livskvaliteten och lär sig göra val som förbättrar den egna livskvaliteten. Explorerscouten finner en balans mellan skola eller arbete och fritid och hen uppskattar en rusmedelsfri fritidssysselsättning. Explorerscouten förstår att pengar inte växer på träd. Explorerscouten vet hur man beter sig enligt etikett.

Valikko

Livskvalitet

Explorerscouten vet vilka faktorer som påverkar livskvaliteten och lär sig göra val som förbättrar den egna livskvaliteten. Explorerscouten finner en balans mellan skola eller arbete och fritid och hen uppskattar en rusmedelsfri fritidssysselsättning. Explorerscouten förstår att pengar inte växer på träd. Explorerscouten vet hur man beter sig enligt etikett.

Explorerscouterna gör aktiviteter som är associerade med mat, motion, tidsplanering och fritid. Därtill övar explorerscouterna att kontrollera sin ekonomi. Explorerscouterna bekantar sig med etikettsregler för mat, klädsel och uppförande och ordnar en egen fest.

Valbara