Explorerscouten kan använda pengar på ett förnuftigt sätt. Explorerscouten förstår att pengar inte växer på träd och kan därför värdesätta pengar.

Valikko

Kvalitativ ekonomi


Målsättning:

Explorerscouten kan använda pengar på ett förnuftigt sätt. Explorerscouten förstår att pengar inte växer på träd och kan därför värdesätta pengar.

Beskrivning:

Explorerscouten lär sig att använda pengar och att göra ekonomiska val. Explorerscouten bekantar sig med konsumentens rättigheter.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Talous
Längd muutama tunti
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och ordna patrullmötet. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren att planera och genomföra aktiviteten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livskvalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga