Explorerscouten kan kritiskt bedöma vad hen använder sin fritid till. Explorerscouten kan göra de ändringar som behövs i sin fritid och förstår vilken betydelse förändringarna har för det egna humöret och den egna energinivån.

Valikko

Kvalitativ fritid


Målsättning:

Explorerscouten kan kritiskt bedöma vad hen använder sin fritid till. Explorerscouten kan göra de ändringar som behövs i sin fritid och förstår vilken betydelse förändringarna har för det egna humöret och den egna energinivån.

Beskrivning:

Explorerscouten funderar på vad hen använder sin fritid till.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.organisointitaidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och ordna patrullmötet. Patrulledaren bjuder in lotsen till mötet för att diskutera ämnet med explorerscouterna. Lotsens uppgift är att diskutera med explorerscouterna om hur de använder sin fritid och till exempel användning av teknikprylar och rusmedel. Lotsen hjälper vid behov till med att ordna en lilja eller hitta en expert att diskutera med.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livskvalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga