Explorerscouten förstår vilken betydelse sömnen har för välmående, energinivå och humör. Explorerscouten förstår att mängden sömn påverkar bl.a. inlärningen, koncentrationsförmågan och orken. Hen vet att sömnbehovet är individuellt och vilken sömnrytm som passar hen själv bäst.

Valikko

Sömnkvalitet


Målsättning:

Explorerscouten förstår vilken betydelse sömnen har för välmående, energinivå och humör. Explorerscouten förstår att mängden sömn påverkar bl.a. inlärningen, koncentrationsförmågan och orken. Hen vet att sömnbehovet är individuellt och vilken sömnrytm som passar hen själv bäst.

Beskrivning:

Explorerscouten får verktyg för att kunna förbättra sin nattsömn och på så sätt reglera sin pigghet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Längd viikonloppu
Mål för fostran Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledaren planerar och förbereder mötet och är vid behov i kontakt med lotsen. Om patrullen ordnar en masurlilja är patrulledarens uppgift att se till att alla utfärdens delområden (så som mat, skjutsar, plats och program) fixas i god tid. Lotsen diskuterar med explorerscouterna om vilken betydelse mängden och kvaliteten på sömnen har för välmåendet. Lotsen hjälper patrulledaren att ordna en masurlilja. Lotsen ser till att liljan ordnas så att explorerscouterna har tid att återhämta sig från liljan före skol- eller arbetsveckan.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livskvalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga