Explorerscouten gör motionen till en del av sin vardag. Explorerscouten förstår vilken betydelse motionen har för välmående, ork och humör.

Valikko

Kvalitativ motion


Målsättning:

Explorerscouten gör motionen till en del av sin vardag. Explorerscouten förstår vilken betydelse motionen har för välmående, ork och humör.

Beskrivning:

Explorerscouten motionerar och försöker hitta en motionsform som passar hen. Explorerscouten funderar över sitt förhållande till motion och kan uppskatta hur hen kände sig före och efter motionspasset.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen Hemma I skogen Utomhus På besök
Färdighetsområden Itsensä johtamisen taidot Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd pitkäkestoinen
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och ordna patrullmötet. Patrulledaren utreder olika möjligheter till motion och informerar de övriga explorerscouterna ifall de behöver någon särskild utrustning med sig. Lotsen diskuterar om motion och motionens betydelse för välmåendet med explorerscouterna. Lotsen hjälper vid behov patrulledaren med de praktiska arrangemangen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livskvalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Under en veckas tid följer jag med hur mycket jag rör på mig utan att tänka på det, d.v.s. hur mycket vardagsmotion jag får. Vi jämför mängden vardagsmotion inom patrullen och funderar på hur vi skulle kunna öka mängden vardagsmotion i vår egen vardag. Vi utbyter idéer med varandra och hittar fler idéer på internet.

Vi testar en ny motionsgren. Vid behov hjälper lotsen oss med de praktiska arrangemangen.

Hela patrullen går tillsammans till gymmet och ber att personalen där visar oss de olika maskinerna och lämpliga träningsserier.

Vi går tillsammans på promenad efter varje patrullmöte i en månads tid.

Vi gör ett eget konditionstest eller letar upp ett på internet. Vi testar vår kondition och om vi vill gör vi om testet om några månader eller ett halvt år och jämför resultaten. Vad kan ha inverkat på resultaten?

Lägg till tips

Bifoga