Explorerscouten kan söka jobb och vet hur hen ska bete sig i en arbetsintervjusituation. Explorerscouten känner till sina rättigheter som anställd.

Valikko

Kvalitet i arbetslivet


Målsättning:

Explorerscouten kan söka jobb och vet hur hen ska bete sig i en arbetsintervjusituation. Explorerscouten känner till sina rättigheter som anställd.

Beskrivning:

Explorerscouten bekantar sig med arbetslivet och hur man kan söka jobb.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen I skogen Utomhus
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Suomalainen kulttuuri Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd muutama tunti
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Teemat Työelämätaito
Ledarens uppgift: Patrulledarens uppgift är att planera och ordna patrullmötet. Lotsens uppgift är att diskutera med explorerscouterna om att söka jobb och om arbetslivet. Lotsen kan berätta om sina egna erfarenheter och ge explorerscouterna tips om hur det lönar sig eller inte lönar sig att göra.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Livskvalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vi söker fram intressanta sommararbetsplatser till exempel på MOL:s sidor. Vi funderar tillsammans på vilka andra ställen man kan hitta jobb. Vi skriver alla ett utkast till arbetsansökan. Vi läser varandras ansökningsutkast och ger feedback och tips hur man kan skilja sig ur mängden av likadana ansökningar.

Vi övar oss inför en arbetsintervju. Vi funderar på hur det lönar sig att klä sig inför arbetsintervjun och hur det lönar sig att förbereda sig för intervjun. Vi övar arbetsintervjun så att en är arbetsgivaren som intervjuar och den andra arbetssökanden. I vår arbetsintervjusimulation övar vi också på svåra frågor som vi kan få under en arbetsintervju.

Vi bekantar oss med arbetsavtal. De patrullmedlemmar som har ett arbetsavtal hämtar med det till mötet. Vi jämför tillsammans arbetsavtalen. Vad finns med i alla arbetsavtal? Finns det något som finns med i en del avtal men saknas i andra? Är det något som inte finns med i något av arbetsavtalen, men som skulle vara bra att ha där? På internet finns många olika arbetsavtalsbotten som vi kan använda som exempel. Också fackföreningarna har information om arbetsavtal på sina webbsidor.

Lägg till tips

Bifoga