Valikko

Lägg handen på axeln


Beskrivning:

Explorerscouterna ställer sig i slumpmässig ordning. Lotsen ställer frågor och varje explorerscout lägger handen på axeln på den explorerscout som enligt hen bäst passar in på påståendet. Lotsen kan fråga någon av explorerscouterna varför hen valde just den personen.

Till exempel: lägg handen på axeln på den…

* som vid behov kan vara tyst.

* som skulle bli en bra lots.

* som skulle vara bra sällskap efter ett lägerbål.

* som du skulle grunda en ny kår tillsammans med.

* som skulle vara bra på att leda ett lägerbål.

* som du skulle be om hjälp då bindningen på skidan går sönder.

* som du skulle åka på vandring till Lappland med.

* som du skulle vara beredd att sova i samma sovsäck med.

* som skulle bli en bra kårchef.

Källa: Mannerheims Barnskyddsförund

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga