Valikko

Rum för alla?


Beskrivning:

Vi ordnar stolar i en ring så att det finns lika många stolar i ringen som det finns deltagare i leken. Lotsen går runt ringen och berättar samtidigt en historia för explorerscouterna om att det finns en haj som cirklar runt en ö vars yta minskar hela tiden. Lotsen tar bort en stol i taget. Tanken med leken är att kolla hur litet område hela gruppen ryms på. Istället för att presentera leken som en berättelse kan leken presenteras som en utmaning. Då utmanar lotsen gruppen att i början av leken uppskatta på ett hur litet utrymme alla ryms och efter detta tas stolarna bort en i taget. Källa: Mannerheims Barnskyddsförund

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga