Valikko

Världen i bitar


Beskrivning:

Vi uppskattar hur olika saker fördelas bland jordens befolkning. Vi tar reda på de verkliga siffror och jämför dem med vår uppskattning. Vi diskuterar hur dessa saker påverkar människans liv och vår uppfattning om andra människor. Information om siffrorna finns t.ex. på FN:s sidor.

Exempel på frågor:

Hur många procent av världens befolkning…

* bor i Europa?

* bor i Asien?

* lider av hungersnöd?

* kan läsa?

* lever i en demokratisk stat?

* är under 30 år gammal?

* går i skola (av världens barn)?

* får tillräckligt med rent vatten för sitt eget bruk?

* bor i ett krigs- eller konfliktområde?

* är flyktingar?

* äger en dator?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Internationalitet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga