Valikko

På djupet av internet


Beskrivning:

Vi reflekterar över hurdan information vi väljer att publicera på internet (t.ex. Facebook, Instagram, Twitter, bloggar, HeiaHeida, Foursquare). Genom att googla kollar vi upp vad det finns för information om oss själva på internet. Vi är medvetna om att bilder och texter som vi raderat från nätet finns kvar och att någon annan kan hitta dem. Kan det finnas nackdelar med att någon kan hitta våra raderade bilder på nätet? Om du var arbetsgivare, skulle du googla människor som sökt jobb? På basis av hurudana saker som du hittar på nätet skulle du inte anställa en arbetssökande? Är det bra att en scoutledare att t.ex. blir Facebook-vän med medlemmar i den egna scoutkåren (ledare, barn, föräldrar)? Är det ok att scoutledare har bilder på t.ex. Instagram från helgens fester och att det finns alkohol på bilden?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Terveys ja turvallisuus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga