Valikko

Revir


Beskrivning:

Vi undersöker revirbeteende hos människor. Vi besöker ställen där människor packas ihop i massor. Vi deltar i ett massevenemang, t.ex. en konsert, en rea eller jämför t.ex. erfarenheter från festivaler vi deltagit på. Vi funderar över hurudana människor som söker sig till massevenemang. Vi funderar också på hurudana personer väljer att inte göra det. Vi kan t.ex. göra en liten undersökningsblankett på förhand, som vi sedan fyller i observationerna vi gör om människors beteende. Vi funderar också över det motsatta – alltså när måste man få vara för sig själv? Vi kan också observera åsiktsolikheter i vår grupp med hjälp av t.ex. en åsiktslinje.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Jag och andra

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga