Valikko

Ensamhet 2


Beskrivning:

Vi ställer oss i en ring och en av oss berättar om en situation där hen kände sig ensam. Explorerscouten som står till höger om ”den ensamma” berättar hur hen kunde ha hjälpt sin kompis i situationen, och explorerscouten till vänster berättar hur hen som kände sig ensam själv skulle ha kunna underlätta sin situation. Den som berättat berättelsen får välja följande som är “ensam”. Leken avvecklas genom att tillsammans bedöma om det lönar sig att använda några under leken nämnda tips för att visa hänsyn och uppmärksamma varandra eller om något av tipsen upplevdes som förolämpande.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 10 min
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga