Valikko

Grupptryck


Beskrivning:

Vi skriver ner på en lapp exempel på situationer då vi har blivit påverkade av grupptryck. Var och en kan skriva flera lappar. Samtidigt funderar vi på vad som egentligen hände i situationen och om vi var nöjda med vårt eget agerande. Lapparna samlas ihop till en hög och blandas. Sedan läser vi lapparna en i taget. Om vi har upplevt samma situation ställer vi oss bakom hen som läste lappen. Vi diskuterar varför man agerade som man gjorde i situationen. Varför är det svårt att gå sin egen väg? Källa: Rauhankasvatusinstituutti

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga