Valikko

Låtsasvän


Beskrivning:

Vi skapar oss låtsasvänner. Vi kan exempelvis rita en bild på låtsasvännen eller lista tio egenskaper som en god vän har. När våra låtsaskompisar är färdiga, delas patrullen in i par och var och en presenterar sin låtsaskompis för sitt par. Ditt par uppskattar hur många av de tio listade egenskaperna på en god vän du har. Gör samma sak åt ditt par. Granska patrullens resultat. Önskar vi mer av andra än vi själva kan ge? Vad baserar sig god vänskap på: goda egenskaper hos den andra eller något annat? Kan man öva på vänskap eller kan man utvecklas som vän?

Vän: Vi leker leken Vän, som går till som leken Spegel. En av scouterna ropar olika saker som endera stärker eller försvagar vänskapen och de andra scouterna rör sig enligt det. Personen som ropar får inte se vem som närmar sig.

Exempel på saker att ropa är t.ex.:

* Den som går långa promenader på söndag får komma två jättekliv framåt.

* Den som tycker att nya festkompisar är viktigare än gamla scoutvänner får gå ett steg bakåt.

* Den som alltid gillar sin kompis bild på sociala medier får komma tre myrssteg framåt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga