Valikko

Mobbare och mobbade


Beskrivning:

Vi prövar på rollerna som mobbare och som mobbad. Patrullen delas i två grupper. Den ena gruppen identifierar sig som mobbare, den andra som mobbade personer. Först jobbar var och en individuellt. Mobbarna skriver ned så många orsaker som möjligt gällande varför de mobbar och de mobbade så många orsaker som möjligt gällande varför de blir mobbade. Efter skrivuppgiften samlas mobbarna och de mobbade i egna grupper och sammanställer vad de skrivit på en kartong eller ett stort papper. Till slut jämförs plakaten: Finns det något gemensamt mellan plakaten? Hur skiljer de sig från varandra? Vi utvärderar tillsammans om orsaker till mobbningen är verkliga.

Vi försöker fundera på orsaker till varför en person blir mobbad, om personen själv kan göra något åt mobbningen och hur mobbningen kunde sluta. Lekdeltagarna står i en ring. Lekledaren påbörjar en mening, t.ex. ”Kalle blir mobbad…”. Följande persons uppgift är att hitta på en fortsättning till meningen, t.ex.: ”… för att Kalle har en för stor rock.”. Följande person fortsätter med en förklaring: ”… för att Kalles föräldrar inte har pengar”. Lekdeltagarna fortsätter på meningen så länge det finns meningsfulla förklaringar. I nästa skede försöker lekdeltagarna hitta på en lösning på situationen, t.ex.: ”Kalle mobbar inte längre…”, ”för att Pär blev Kalles kompis”. Då förklaringarna driver iväg för långt från det ursprungliga ämnet, återgår lekdeltagarna till att fundera på ursprungssituationen och om det kan gå såhär i det verkliga livet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga