Valikko

Fnurra på tråden


Beskrivning:

Det är värt att göra denna paus då det t.ex. finns en konflikt mellan två eller flera patrullmedlemmar eller om det råder allmänt dålig stämning i patrullen.

Vi sätter oss i en ring och tänder ett ljus. Lotsen berättar reglerna: Meningen med ringen är att diskutera öppet och ärligt om saker som tynger, även om det känns svårt att säga dem högt. Vi håller en saklig och respekterande ton då vi diskuterar, också då vi ger och får negativ respons. Lotsen fungerar som ordförande för samtalet. Explorerscouterna ber om ordet genom att markera och får prata då lotsen ger lov till det. Vi avbryter inte varandra, utan väntar på vår egen tur. Endast lotsen får avbryta en explorerscout då hen pratar, t.ex. om det räcker för länge, explorerscouter driver iväg för långt från ämnet eller är respektlös. I ringen får var och en prata högt om saker som känns tunga utan att någon annan avbryter eller försvarar sitt agerande. Lotsen fördelar ordet jämnt mellan deltagarna och uppmuntrar även tystare explorerscouter att delta i diskussionen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga