Valikko

Utfärdsmeny


Beskrivning:

Vi planerar en meny för en påhittad eller kommande vandring. Först planerar var och en patrullens meny utan att diskutera med de andra i patrullen. Efter det delas gruppen in i par. Parmedlemmarnas uppgift är att tillsammans kombinera de båda menyerna till en helt ny meny. Vi förhandlar med vårt par om vilka maträtter som väljs från listorna och vilka som lämnas bort – vi motiverar våra egna åsikter och lyssnar på den andras åsikt. Då paren har fått sin gemensamma meny färdig, slås två par ihop (fyra explorerscouter) och uppgiften är återigen att kombinera menyerna till en. Paren och menyerna slås ihop så länge tills patrullen har en gemensam matlista.

Efter uppgiften diskuterar vi med hjälp av lotsen om hur nöjda vi är med vår meny, om det var svårt att avstå från sin favoritmat och hur många egna önskemål som finns på den slutliga listan. Inverkade de egna diskussionsfärdigheterna på att den egna viljan gick igenom eller har vi sammansvetsats till att ha en enhällig åsikt?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga