Valikko

Fördomar


Beskrivning:

På ett bord breder explorerscoutlotsen ut många bilder på människor som ser olika ut och är av olika ålder på bordet. Hen berättar för deltagarna att bland människorna på bilderna finns exempelvis fem heterosexuella personer. Deltagarnas uppgift är att välja ut bilderna på dessa fem personer. Deltagarna ska motivera sin val möjligast mångsidigt. Utgående från diskussionerna sammanställer lotsen ”definitioner” och ”kriterier” för heterosexualitet, och presenterar dem muntligt som avslut på övningen. Efter övningen leder lotsen deltagarna in i ett samtal om hetero- och könsnormativitet. Det är viktigt att betona hetero- och könsnormer drabbar alla människor oberoende av deras sexuella läggning eller könsuttryck.

Frågor att diskutera:

* Vad är manlighet eller kvinnlighet? Finns det någon ”riktig kvinnlighet” eller ”riktig manlighet”?

* Det finns kvinnor, män och andra. Hurudan är en annan? Hurudan får man vara?

* Hur lätt är det att följa kriterierna, som ställs enligt normer om hurudan man borde vara? Varför ställer vi kriterier?

* Hur vet man att man själv är man eller kvinna?

* Hur stora skillnader pratar vi om då vi pratar om skillnader mellan män och kvinnor?

* Behöver en persons kön eller sexuella läggning alltid definieras eller klassificeras?

* Kan man definiera en individs sexuella läggning eller kön utgående från en persons utseende?

* Varför önskar människor ofta vara heterosexuella?

Källa: Seta rf

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Moninaisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 10 min
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångfald

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga