Valikko

Ett åsiktsled om olikhet och fördomar


Beskrivning:

Vi bildar ett åsiktsled om olikheter och fördomar. Patrulledaren läser upp ett påstående. De patrullmedlemmar som är helt av samma åsikt gällande påståendet går till ena sidan av rummet och de explorerscouter som är helt av annan åsikt ställer sig i andra ändan av rummet. De andra explorerscouterna ställer sig mellan de olika motpolerna enligt sin egen åsikt. Då alla har ställt sig på sin plats, ber patrulledaren några att berätta varför de valt att ställa sig just där de står. Det är viktigt att patrullen i början av leken kommer överens om att var och en har rätt att stå där hen vill. Meningen med påståendena är såväl att väcka diskussion om fördomar som att få explorerscouterna att lägga märke till sina olikheter.

Exempel på påståenden:

* Om någon dissar eller mobbar mig, har jag rätt att slå.

* Om någon hotar mig eller min familj, är jag berättigad att försvara mig själv med vapen.

* Asiater är ofta mer intelligenta än andra människor.

* Samkönade par borde inte ha rätt att adoptera.

* Återvinning ska göras lagstadgat.

* Det är bättre att göra abort på ett foster som konstaterats ha en funktionsnedsättning än att barnet föds med en funktionsnedsättning.

* Jag tycker det är konstigt om någon av mina vänner går i kyrkan så gott som varje vecka.

* Dödsstraff är berättigat i vissa fall.

* Det är på statens ansvar att se till att alla medborgare har tillräckligt att äta.

* Jag skulle inte sätta mig bredvid en man som ser kriminell ut på bussen.

* Det är alltid fel att göra abort.

* Jag skulle hellre vara döv än blind.

* Jag har ingen mörkhyad person i min nära kompiskrets.

* Jag anser att religionen islam undervisar människor att handla fel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Moninaisuus
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 10 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga