Valikko

Vem tycker om vem?


Beskrivning:

Lotsen sprider ut en stor mängd bilder på människor av olika utseende och olika ålder. Hen ber explorerscouterna bilda par av personerna på bilderna. Lotsen ber explorerscouterna beskriva ett hurudant förhållande människorna har och hurdan kärlek det är mellan dem. Om explorerscouterna bildar endast heterosexuella par av bilderna, sprider lotsen bilderna på bordet en gång till, men med mest bilder på personer av samma kön. Övningen görs igen. Efter övningen är det bra att fundera kring följande saker:

* På basis av hurudana kriterier parades personerna ihop (kön, ålder, hudfärg, annat kriterium)?

* Vilka skillnader finns mellan ”homo- och heterosexuell” kärlek? Finns det överhuvudtaget skillnader? Vad har ”hetero-, homo- och bisexuell” kärlek gemensamt?

* Hurudan inställning har människor i allmänhet till kärlek mellan en man och en kvinna? Varför?

* Hurudan inställning har människor i allmänhet till kärlek mellan två män? Varför?

* Hur jämställda rättigheter har människor att älska?

Källa: Seta rf

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Moninaisuus
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga