Valikko

Åsiktsled


Beskrivning:

Patrullmedlemmarna ställer sig på ett åsiktsled, beroende på deras åsikt om ett påstående. Ja är i ena ändan av ledet och nej i andra. Efter varje påstående ska varje explorerscout motivera varför hen står där var hen står. Det går också bra att diskutera mer kring påståendena.

Exempel på påståenden:

* Klimatförändringen påverkar mitt liv.

* Klimatförändringen påverkar på människor i den södra hemisfären, t.ex. i Afrika och Asien. (Hur/på vilket sätt?)

* Jag kan påverka klimatförändringen. (Hur?)

* Jag vet var råvarorna i min mat är tillverkade.

* Mina val av mat påverkar andra människors liv.

* Jag vet var råvarorna till min skjorta är tillverkade.

* Jag frågar om klädernas produktionssätt och ursprung i butiken.

* Barnarbetskraft har använts i tillverkningen av mina kläder.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga