Valikko

En öde ö


Beskrivning:

Vi tänker oss att vi har hittat en orörd ö, dit vi kommer att flytta. Ekosystemet på ön är känsligt och vi kan inte ta med något som är industriellt framställt till ön, eftersom kemikalier, olja och metaller kan förstöra den känsliga balansen på ön. Varje person i gruppen väljer tio saker att ta med till ön. Då vi har valt sakerna, jämför vi våra listor och svarar på följande frågor:

* Vad kan vi egentligen ta med oss?

* På vilket sätt ändras öns ekosystem av avfallet vi producerar?

* Hur stor andel av alla saker i mitt eget rum är nödvändiga (uppskattningar i procent).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Luonto
Längd -
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga