Valikko

Vatten som naturresurs


Beskrivning:

Lotsen ställer fram sex tomma ämbar och en vattendunk som rymmer 20 liter. Ämbaren märks såhär: 1. mat och dryck, 2. wc, 3. diskning, 4. klädtvätt, 5. personlig hygien, 6. städning. Explorerscouternas uppgift är att fördela 20 liter vatten enligt hur mycket vatten de tror sig använda dagligen. Som hjälp kan scouterna använda ett litermått.

Vattenbrist, eller brist på rent vatten, är ett av de största problemen som måste lösas för att övervinna problem som hunger, fattigdom och sjukdomar. För människans grundläggande behov behövs 20 liter vatten om dagen. Många har inte ens så mycket vatten. Över en miljard människor har inte tillräckligt med vatten till sina grundläggande behov.

I västvärlden använder vi över 200 liter vatten per person per dygn. 10 liter går till matlagning och dryck, 40 liter till toalettbesök, 40 liter till disk, 30 liter till klädtvätt, 70 liter till personlig hygien och 10 liter till städning.

Efter övningen kan patrullen diskutera om hur mycket vatten vi använder i Finland dagligen. Är det rimligt? Hur mycket vatten använder explorerscouterna själv dagligen? Kan man göra något för att minska vattenförbrukningen?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga