Valikko

Naturkommentator


Beskrivning:

Att observera naturen är att som referera idrott. Vi utnämner någon i patrullen till kommentator. Hen går ut i näromgivningen och får en telefon med sig. Efter att hen hittat en lämplig plats ringer hen upp resten av gruppen och gruppen sätter på högtalaren på en telefon. Kommentatorns uppgift är att under två minuter berätta om saker som sker i närområdet för patrullmedlemmar i andra ändan av telefonen. Patrulledaren tar tid på två minuter. Kommentatorn kan berätta t.ex. fem saker om människor som finns på platsen och fem saker om området (t.ex. ljud, dofter, stämningen). Då två minuter har passerat återvänder kommentatorn och uppgiften avvecklas genom att fundera på svar på följande frågor.

* Var befann sig kommentatorn?

* Hurudana saker fick gruppen reda på med hjälp av referatet?

* Vad förblev oklart?

* Vad fäste referenten sitt intresse på?

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! (Ungdomscentralen, Helsingfors stad)

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Luonto
Längd 30 min
Mål för fostran Luontosuhde Osaaminen ja ongelmanratkaisu

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur och miljö E

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga