Valikko

ÅSikter om samhället


Beskrivning:

Vi placerar ut tre lappar med orden ”av samma åsikt”, ”av olika åsikt” eller ”kan inte säga” i kårlokalen. Vi läser påståendena en i taget och placerar oss enligt vår åsikt. Explorerscouten ska också kunna motivera sin åsikt. Det är viktigt att alla åsikter accepteras så länge de kan motiveras.

* Finland tar emot för många flyktingar.

* Invandrare bör anpassa sig till den finländska kulturen.

* Muslimer kan inte integreras fullt ut i europeiska samhällen.

* Nationalism innebär krig.

* Det är främst unga som är rasister.

* Flyktingar tar våra hem och våra jobb.

* Kärlek kan lösa alla problem.

* Oftast tar ungdomar mer av samhället än vad de ger tillbaka.

* Unga tycker att det är slöseri med tid att diskutera med vuxna.

* För att kunna älska någon annan måste man först kunna älska sig själv.

* Du kan inte förvänta dig att samhället ska ta hand om dig.

* Unga kan verkligen förändra världen.

* Det är viktigt att leva på samma sätt som din vän.

* Unga kan inte påverka samhället på något sätt.

* Det finns alltid någon som hjälper dig då du behöver det.

* Unga är dåliga förebilder för varandra, därför behövs en vuxens auktoritet.

* Utan vuxna skulle världen vara en bättre plats.

* Unga förhåller sig väl till råd av vuxna.

* Unga kan hjälpa äldre att använda elektronik.

* Nätmobbning är vanligt.

* Tv-nyheter lämpar sig inte för under 13-åringar.

* Krig är aldrig legitimerat.

* Allt är tillåtet i krig och kärlek.

* En stat bör ha rättigheten att försvara sig med vapen mot en annan stat.

* En människa har rätt att försvara sig själv med våld.

* Det viktigaste i krig är seger.

* Det är möjligt att bygga fred utan våld.

* Det är omöjligt att kriga utan våld.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Åsikter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga