Valikko

Åsiktsbarometer


Beskrivning:

Vi ordnar en debatt där var och en representerar en på förhand bestämd åsikt. Uppgiften går ut på att scouterna försvarar en åsikt med rationella argument, trots att de i verkligheten är av annan åsikt. Gruppen väljer en ordförande för debatten. Ordförandes uppgift är att dela ut talturer och se till att diskussionen inte spårar ut.

* Alla barn, också de yngsta, har rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som berör dem.

* Barn har inte rätt att delta i beslutsfattandet i familjen.

* Bara modiga eller äldre barn kan delta i beslutsfattandet.

* I skolan betyder deltagande att man pratar mycket under lektionen.

* Om ett barns föräldrar är skilda, har barnet rätt att uttrycka sin åsikt om boendearrangemangen.

* Jag kan påverka i min egen skola.

* Jag kan påverka i min hemstad.

* Jag kan påverka i världen.

* Jag tycker om scouting.

* Det är viktigt att gå i skola.

* Att delta i läger borde vara gratis.

* Jag lär mig mer på en utfärd än på ett veckomöte.

* Lotsen har alltid rätt.

* Alla borde ha möjlighet att vara scout.

* Det borde vara roligt att göra en utfärd.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Åsikter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga