Valikko

Vem formar våra tankar?


Beskrivning:

Vi samlar ihop reklamer med stereotypa människomodeller och definierar med hjälp av flera reklamer en idealperson. Hurudana utseendemässiga egenskaper har modellerna? Genom att rösta rangordnar vi reklamerna enligt hur vackra vi tycker de är. Vi motiverar också våra val. Är reklambilder verklighet eller en modifierar verklighet? Vi diskuterar ämnet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Medialuku Vaikuttaminen
Längd -
Mål för fostran Itsetuntemus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Åsikter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga