Valikko

Ensam i kompisgänget?


Beskrivning:

Vi gör en linje vars ena ända representerar ”helt av samma åsikt” och vars andra ända ”helt av annan åsikt”. Alla explorerscouter ställer sig på linjen i enlighet med sin egen åsikt om de påståenden som framförs. Alternativt kan övningen göras sittande. Den som sitter är av samma åsikt, och den som stiger upp av annan åsikt. Det lönar sig att motivera sina åsikter efter att man placerat sig på linjen. Påståenden:

* Det är viktigt att alla har minst en kompis. (Varför är det viktigt?)

* Det är svårt att bli bekant med and

* Det är inte lätt att upptäcka ensamhet. (Hur upptäcker man att någon är ensam?)

* På ett scoutläger behöver man inte ingripa om en explorerscout tillbringar sin tid ensam. (Vem ingriper?)

* Att lämna någon utanför gruppen är mobbning. (Vilka saker räknas som mobbning?)

* Det är viktigt att vara allas vän. (Vad betyder allas vän?)

* Också om man är med i ett kompisgäng kan man känna sig ensam. (Hur är det möjligt?)

* Att lämna någon utanför gruppen är ren tanklöshet. (Vad skulle lösningen på det vara?)

* Alla är ensamma någon gång. (Betyder ensamhet samma som att känna sig ensam?)

* Ensam är inte alltid stark. (Hur ta reda på om någon är ofrivilligt ensam eller frivilligt drar sig undan)?

* Det är viktigt att man klarar sig ensam. (Måste man klara sig ensam?)

* Nätet är ett bra ställe att hitta kompisar på. (Vilka regler för trygg nätanvändning känner du till?)

* Det är lätt att gå och tala med en explorerscout som är ensam. (Vilka sätt att bli bekant på finns det?)

* Vuxna kan hjälpa ungdomar att hitta vänner. (Vilka vuxna och hur?)

Källa: Mannerheims Barnskyddsförund

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att fungera i grupp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga