Valikko

Om jag skulle få bestämma


Beskrivning:

Explorerscoutpatrullen ställer sig i en ring. I tur och ordning berättar varje patrullmedlem vilken gärning hen skulle göra för att ändra på världen om hen själv skulle få bestämma. Idéerna motiveras också. Först kommer vi överens vad idéerna handlar om – t.ex. närmiljön, skolan eller verksamhet för unga på hemorten kan vara tema för idéerna. Patrulledaren kastar bollen åt något deltagare, som får ordet till först. Personen börjar med orden: ”Om jag skulle få bestämma…” T.ex. ”Om jag skulle få bestämma, skulle man inte få plastkassar från butiker”. Efter att hen sagt sitt kastas bollen till följande. Då alla har presenterat sin idé börjar andra rundan. Patrullens medlemmar motiverar då förslag som presenterats under första rundan: varför borde man göra såhär och vad gott skulle följa av det.

Källa: Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! (Ungdomscentralen, Helsingfors stad)

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Vaikuttaminen Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att påverka

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga