Valikko

Vårt idealsamhälle


Beskrivning:

Var och en funderar för sig själv i några minuter på ett hurdant samhälle hen skulle vilja leva i. Därefter definierar var och en ett eller två kännetecken som speciellt kännetecknar hens samhälle. Efter detta skriver vi särdragen på post-it-lappar och limmar dem en i taget på väggen eller på en anslagstavla.

Till näst funderar vi på två saker, s.k. handbojor, som hindrar oss från att förverkliga dessa saker i vårt samhälle. Var och en får två ballonger som hen skriver sina ”handbojor” på. Efter det visar alla i tur och ordning vilka “bojor” de skrivit på ballongerna.

Sedan har vi möjligheten att bryta oss loss från ”handbojorna”. Var och en knyter fast en ballong med ett snöre i en annans fot. Uppgiften är att söndra varandras bojor, alltså att stiga på ballongerna så att de går sönder.

Diskutera: Hur kändes leken? Vad gör handbojor som tynger oss så tunga? Varifrån kommer de? Tror vi att det i världen finns människor som har fler bojor än andra? Vem är de? Kan vi göra något för att hjälpa dem bryta sig loss från sina bojor?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Visiointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att påverka

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga