Valikko

Livets nät


Beskrivning:

Vi skriver två rubriker på tavlan: ”orsakade av människan” och ”andra orsaker”. Vi står i en ring och bygger på livets nät tillsammans. En av explorerscouterna börjar med att ta ett garnnystan och nämner en sak som skapar, upprätthåller, förbättrar, möjliggör eller skyddar liv (se exempel i uppgiftens slut). En av explorerscouterna eller lotsen fungerar som skrivare utanför ringen och skriver upp alla saker som deltagarna nämner. Vi bestämmer under vilken rubrik vilket exempel hör. Följande deltagare tar tag i tråden, säger följande sak och kastar garnnystanet till någon på andra sidan ringen. Om det är svårt att hitta på exempel, kan gruppen tillsammans hjälpa den som är i tur att säga något. Det finns en ordlista i slutet av övningen som kan användas som stöd.

Exempelfrågor till problemsituationer: ”Vad hjälper dig hållas frisk? Nämn en grundläggande förutsättning för liv. Vad behöver växter för att leva? Vad hämtar trygghet till livet? Vad gör livet lyckligt?

Vi fortsätter leken så länge tills garnnystan har varit hos alla. Då alla exempel är antecknade, kryssar vi för de saker vi anser att människan kan påverka och funderar på exempel på hur man kan påverka. Förutom att påverka saker som människan orsakat går det att påverka många sjukdomar och olyckor även om de inte kan hindras helt.

Under aktivitetens andra del söndrar vi nätet vi byggt. Vi tar en sax och nämner i tur och ordning en sak som söndrar eller förstör livets nät. Vi klipper av en tråd vid varje exempel, tills nätet är förstört och vi endast har trådar i våra händer. En av explorerscouterna eller lotsen fungerar som skrivare och kan vid behov hjälpa på samma sätt som i första delen av leken.

Att se livets nät gå sönder kan kännas skrämmande. Därför är det viktigt att leken avvecklas väl. Genom egna val och handlingar har människan många möjligheter att påverka att livet inte skadas. Rätten till liv betyder att livet inte förstörs utan skyddas och att man strävar efter att skydda förutsättningarna för det möjligast bra. Vi reflekterar över vad vi kan göra för att skydda livet. Det är bra att samla livets nät på nytt i slutet. Deltagarnas samlas återigen i en ring. Då vi bildar ringen skriver vi upp på tavlan alla saker, som nämndes i del 1 då nätet bildades. Vi bildar nätet på nytt på samma sätt som första gången.

Vi kan nämna en sak vi skrivit på tavlan eller också hitta på en ny sak. Explorerscouten eller lotsen som antecknat skriver upp de nya förslagen på tavlan. Då nätet är färdigt, håller vi i det ännu en liten stund och från tavlan läser vi igenom de saker som skyddar livet. Vi lägger nätet på golvet. Om möjligt, lämnar vi nätet kvar på plats för resten av kvällen.

Stödord: Saker som skyddar liv: mat, värme, hälsovård, hem, kärlek, vänskap, vård, att hjälpa, vatten, ren luft, en säker miljö, att ta hand om andra, födelse, rådgivning, ljus, sol, medicin, hygien, att tvätta sig, motion, sömn, vila, ro, lagar, människorättskonventioner, brottsbekämpning, hjälporganisationer…

Saker som förstör liv: krig, hunger, fattigdom, översvämningar, naturkatastrofer, våld, bristfällig hälsovård, dålig hygien, dödsstraff, trafik, olyckor, sjukdomar, föroreningar, aids, försummelse, att döda, vapen, bränder, gifter, att drunkna, giftormar, terrorattacker, vilda djur…

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kestävä kehitys Visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Ihmissuhteet Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångkultur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga