Explorerscouten känner igen typiska drag och element i i en religion eller ideologi.

Valikko

Vi hittar på en egen religion eller ideologi


Målsättning:

Explorerscouten känner igen typiska drag och element i i en religion eller ideologi.

Beskrivning:

Explorerscouten hittar på en egen religion eller ideologi som innehåller för  religioner och ideologier typiska element. 

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Lotsens uppgift: Lotsens leder aktiviteten och handleder patrullen under den avslutande diskussionen efter att aktiviteten är gjord. Lotsen ansvarar för att varje explorerscout tryggt får uttala sina egna åsikter och tankar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångkultur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exolorerscouterna hittar på en egen religion. Religionen ska innehålla för religioner typiska element. Slutligen presenterar explorerscouterna sin religion för en expert på religioner (religionslärare, en anställd vid ett religiöst samfund eller församlingen, en forskare vid ett universitet eller en vuxen i kåren). Experten berättar sin åsikt om den nya religionen. Använd er av tipsen nedan då ni skapar religionen: Tips: Gudsuppfattning I olika religioner finns olika uppfattningar om gud. Det finns inte gudar i alla religioner. Vad betyder följande gudsuppfattningar? Vilken passar till er religion? Panteism, panenteism, animism, monoteism, dualism, polyteism, henoteism Tips: Grundläggande frågor Hur uppstod världen? Varför finns det ondska? Varför dör människor? Vad händer efter döden? Finns det godhet? Vad är människans uppgift i världen? Hur ser förhållande ut mellan människan och naturen? Hurudant är att gott liv och hur uppnår man ett sådant? Tips: Religionens dimensioner Enligt Ninian Smart finns följande sju dimensioner i en religion. Hur syns de i er religion? Lära, mytologi, etik och moral, ritualer, erfarenhet och känslor, samfundet och institutioner, materialla ting. Tips: Helighet I religionens värld fördelas saker i heliga och värdsliga ting. Heliga saker är exceptionella och de åtskiljs genom till exempel regler, beteende eller klädsel. Ofta är det heliga förknippat med ritualer. Vad är heligt i er religion? Hur behandlar det heliga? Vad händer om man skändar det heliga? Finns det till exempel heliga föremål, platser eller personer i er religion? Tips: Ritualer Det finns många ritualer förknippade med religion. Ritualerna består av händelser som följer en viss stomme. Vilka ritualer finns i er religion? Allmänna ritualer: • Övergångsriter (till exempel födsel, att bli vuxen, att bilda familj, döden) • Kalenderrit (årstiderna och högtider: skördetid, vinter, den mörkaste dagen, den ljusaste dagen, fasta, sådd, skolstart, sommarlovets slut) • Krisriter (reaktion på oväntad händelse: en närståendes död, kring, sjukdom, flytt) • Religiösa tillställningar (gudstjänst, bön, att stilla sig)

Lägg till tips

Bifoga