Valikko

Vi hittar på en egen religion


Beskrivning:

I religionen ingår flera för religioner typiska drag så som:

* Myter och sägner som ger svar på de mest fundamentala frågorna i livet. Myter är grundberättelser i en religion. Sägnerna berättar vilka saker som är heliga eller övernaturliga.

* Samhälleliga seder, som var, hur och varför personerna som hör till religionen träffas. Hur skapas en känsla av samhörighet? Till samhälleliga seder hör också ritualer, som ger uttryck för samhörighet och stereotypiskt beteende.

* Moraluppfattningen som styr beteendet. Också bud, förbud och en modell för korrekt beteende hör hit.

* Upplevelser och känslor som medlemmarna får genom religionen.

* Uppfattningen om gudarna och genom det tron på en osynlig verklighet. Hurudana gudar, hur många är de och hur beter de sig o.s.v.?

Vi kan utgå ifrån och också basera våra reflektioner på t.ex. Ninian Smarts definitioner av religioner. Gör också en symbol för er religion.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Mångkultur

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga