Valikko

Fattiga och rika 1


Beskrivning:

Lekledaren delar explorerscouterna i två grupper. En tredjedel hör till ena gruppen och två tredjedelar till den andra gruppen. En tredjedel representerar de rika i världen och två tredjedelar de fattiga i världen. Lekledare får inte berätta åt explorerscouterna att en del är rika och andra fattiga.

Uppgiften är att göra pappersfigurer. Tre figurer finns ritade på pappren: en fyrkant, en stjärna och en cirkel. Explorerscouternas uppgift är att avlägsna figurerna från pappren från pappren så noggrant och nära linjerna som möjligt. De rika får sax och papper, medan de fattiga endast får papper. Eftersom de rika har sax kommer de att vara färdiga med uppgiften tidigare än de fattiga. De fattiga kan t.ex. försöka riva ut figurerna ur pappret. Att riva ut figurerna ger dock inte speciellt skarpa konturer. Om de fattiga är smarta försöker de kanske låna saxar av de rika och kanske också lyckas med det. Det är viktigt att berätta att grupperna inte får låna något av varandra utan lov.

Uppgiften avspeglar det faktum att alla har olika utgångsläge: andra har det lättare och andra har det svårare. Efter avslutad uppgift diskuterar gruppen ämnet under ledning av lekledaren. Vad kan vi göra för att utjämna skillnaderna grupperna emellan?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Moninaisuus
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ojämlikhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga