Valikko

Fattiga och rika 2


Beskrivning:

Vi skriver upp namnen på olika länder på papperslappar (⅕ industrialiserade länder och ⅘ utvecklingsländer) Varje deltagare får en lapp och därmed också en ny nationalitet. Därefter delar vi upp oss så att utvecklingsländernas invånare består av en grupp och industriländernas invånare av en annan.

Lekledaren berättar att deltagarna representerar hela jordens befolkning och att godispåsen med innehåll representerar de tillgängliga naturtillgångar som finns på jorden. Lekledaren delar godiset så att industriländernas lilla grupp får ⅘ av godiset och invånarna i utvecklingsländerna tillsammans bara får ⅕. Efter detta funderar vi tillsammans på vad vi tycker om den här fördelningen av godis.

Om deltagarna består av t.ex. tio personer behövs tio nationaliteter och tio godisar. Två godisar går till invånarna i utvecklingsländerna och åtta till invånarna i industriländerna. Om det inte finns godis kan övningen göras med tio stolar istället. Tio frivilliga sätter sig på tio stolar. Alla får varsin lapp med ett lands namn på. Stolarna radas om så att de två invånarna i industriländer får åtta stolar att använda (de kan t.ex. lägga sig bekvämt på dem) och de åtta invånarna i utvecklingsländerna får sitta på de två stolar som finns kvar. Det utlovas många skratt och en minnesvärd stund som illustrerar det orättvisa i konsumtionen. Till slut kan deltagarna fundera över om stolarna är rättvist fördelade och hur det känns för de olika grupperna att sitta på stolarna.

Exempel på länder: industriländerna är först på varje rad, de andra är utvecklingsländer.

* Förenta staterna, Tanzania, Kenya, Sydafrika, Ghana

* Australien, Pakistan, Indien, Indonesien, Turkiet

* Japan, Mongoliet, Nordkorea, Iran, Jemen

* Frankrike, Albanien, Kina, Peru, Bolivia

* Finland, Argentina, Brasilien, Uruguay, Togo

Källa: Jordens vänner, projektet Tuumasta toimeen

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ojämlikhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga