Valikko

Människorätt åt alla


Beskrivning:

Vi reflekterar över tidigare människorättskommissionär i FN, Mary Robinsons uttalande: ”Syftet med utveckling är ett tillstånd där alla människors, alla rättigheter kan uppfyllas.” Hur skulle en värld, där alla människors rättigheter uppfylls se ut? I en hurudan värld skulle vi vilja leva? Uppfylls våra rättigheter just nu? Vem rättigheter förverkligas inte i nuläget i Finland och i världen? Uppfylls våra medmänniskors rättigheter? Hur skulle allas rättigheter kunna förverkligas ännu bättre?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Kansainvälisyys Vaikuttaminen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd -
Mål för fostran Maailmankatsomus Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ojämlikhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga