Valikko

Tidslinje


Beskrivning:

Var och en funderar på fem viktiga händelser i historien och vi placerar dem på rätt ställe på en tidslinje vi skapat på golvet. Då alla är klara, berättar vi varför just dessa händelser är viktiga, vad de betyder och varför vi bestämde oss för att välja exakt dessa händelser.

Vi diskuterar om någon av de historiska händelser som kommit fram under leken är överraskande. Har alla hört om händelserna? Hur placerar sig händelserna geografiskt? Om det finns händelser med på tidslinjen som alla inte hört om, kan hen som märkt ut händelsen på tidslinjen berätta om händelsen. Vi diskuterar om varför man i skolan lär sig om vissa händelser, medan andra faller i skymundan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd -
Mål för fostran Yhteisöön kuuluminen

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ojämlikhet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga